Игри

Информация за страница Материали

   Материали е общо понятие за различни по вид вещи или артикули, намиращи приложение в разнообразните ежедневни дейности. Практически всяко нещо, което използваме, в по-малка или по-голяма степен е материал, така че е доста трудно понякога да направим разграничение. Например в сферата на строителството и ремонтите постоянно се говори за покупката или недостатъчно количество от определен материал, например пясък, вар, цимент и други. Също така материал имаме и в случаите, когато изработваме определени съоръжения, примерно кошери, служещи за изваждането на съответното количество мед. Най-често понятието присъства при ремонтирането на дома, независимо дали частично или основно, ето защо и за потребителите този термин е пряко свързан най-вече с тази сфера. Това е всъщност поредната дума в българския език, която може да се използва в много случаи, защото се пише по един и същ начин, но фактически може да има коренно различно значение. Поради тази причина родният ни език неслучайно е определян като един от богатите.

   Материали са и всички видове уроци и лекции, през които преминават учениците и студентите съответно в училище и по време на следването в университета. Тогава те имат задачи, свързани с изготвянето на доклади или курсови работи, а понятието в случая се използва за помощната литература, до която имат достъп и която най-често се намира в библиотеките, а в немалка част от случаите – и в интернет. Изготвянето на материал в университета или училището е един вид шанс за повишаване на крайния успех, а нерядко е начин да се освободим от контролни, тестове или друг вид изпити. Тази практика е популярна в страните на запад, но вече се прилага на много места и в сферата на родното образование. Подготовката на курсова работа или доклад пък може да има и обратната функция – да служи за допускане до изпит в края на срока / семестъра. Всеки, който е бил в университет, много добре познава този вид дейности, които, макар и да са свързани с отделянето на немалко време в четенето на литература и воденето на бележки, в края на годината могат да се отразят благоприятно при оформянето на оценките ни.

   Друг типичен случай, когато можем да говорим за материали, е свързан с оборудването на лекарски или друг вид кабинет или офис. В зависимост от това каква дейност ще се извършва в помещението, имаме нужда от различен материал. Така например за един офис е от съществено значение да разполага не само с компютри, свързани към интернет, но и с типичните канцеларски пособия като листчета за записване на телефонни номера, химикалки, кламери и още много други. Всички тези неща е възможно да закупим от близката квартална книжарница или да поръчаме онлайн, но важното в случая е, че те се набавят лесно. Материал може да служи и като нарицателно за определяне характера на хората. В различните медии не един път сме чували фразата „лош човешки материал”, когато се извършват престъпления и изобщо дейности, които вредят на обществото, вместо да му носят полза. Изброените в текста ситуации са само малка част от случаите, в които употребата на понятието е уместна.

eXTReMe Tracker